Activiteiten

Zin-Inn Zeist

De Doopsgezinde Gemeente wil met het programma Zin-Inn Zeist niet-kerkse zinzoekers activiteiten aanbieden. We doen dat vanuit onze traditie en vanuit onze kernwaarden vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. 
Het programma biedt ruimte voor ontmoeting en gesprek en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij.
We vermelden de activiteiten uiteraard zoveel mogelijk in onze Agenda!

(Afbeelding: André Droogers)