Organisatie doopsgezinden Zeist

Contactgegevens

Doopsgezinde Gemeente Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 29 A , 3701 ET Zeist www.doopsgezindegemeentezeist.nl                

Predikant
Ds. Maaike de Jong
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist
ds.maaikedejong@gmail.com 

Coördinatie
Thijs de Boer, penningmeesterdgzeist@gmail.com
Trinet Dalmeijer, secretarisdgzeist@gmail.com
Marthijn Laterveer, voorzitterdgzeist@gmail.com;
Pieter Meester
Annelies Soomers

Contactleden
Zeist 
Agnieta Meester ; Kees & Susan Monderen; Machteld Starreveld
Maarn, Langbroek, Driebergen, Austerlitz, Woudenberg, Leusden en Amerongen
Ineke Droogers
Den Dolder, Bilthoven, Utrecht, De Meern
Frits Stuurman 

Kerkmeester (ook voor verhuur e.d.) 
Frits Stuurman, p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist
stuurmanfrits@gmail.com

Bankrekeningnummer van de kerk
IBAN: NL97 INGB 0000 2602 71  t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist

Ledenadministratie
Anton Bussemaker, a.bussemaker@kpnplanet.nl

Declaraties
Declaratie met bewijsstuk en met vermelding van naam en rekeningnummer van begunstigde, indienen als bijlage in PDF-format, via dit emailadres: facturen@doopsgezindegemeentezeist.nl

Gemeenteblad
De Mennowel is het blad van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. Het wordt aan alle leden en vrienden toegestuurd. Voor hen is het abonnement inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente. 

U kunt u voor € 30 per kalenderjaar op de Mennowel abonneren.  U kunt dat doen door dit bedrag over te maken op NL97 INGB 0000 2602 71 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist onder vermelding van: abonnement Mennowel en jaar.

Redactie Mennowel
André Droogers en Yko van der Goot.
Kopij naar André Droogers: andre@andredroogers.nl