Interessante en verwante instanties

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging binnen andere organisaties in binnen- en buitenland. Korte omschrijving van interessante en verwante organisaties.
Zie: ADS

Christian Peacemaker Teams (CPT)
CPT Nederland is een vredesorganisatie die streeft naar beëindiging van onderdrukking, overal ter wereld. Om dat te bereiken luiteren ze naar wat de gemeenschappen die hun assistentie hebben ingeroepen, zeggen nodig te hebben. Ze versterken de stemmen van deze mensen, die zelf niet meer bij machte zijn om onder de onderdrukking uit te komen. Dat doen ze door: Geweldloosheid, beschermende aanwezigheid en het versterken van lokale stemmen.
Zie: CPT

Commissie Doopsgezinden en Jodendom
De Commissie Doopsgezinden-Jodendom is vanaf 2021 de nieuwe naam voor de Commissie inzake verhouding Joden-Christenen. Deze bestond sinds 1983 binnen de Doopsgezinde Broederschap. De commissie heeft drie doelstellingen:
Gemeenten stimuleren tot bezinning over de plaats van het Oude Testament binnen het christelijk geloof. Het doordenken van de relatie Jodendom-Christendom en het functioneren als klankbord en adviesgroep voor de vertegenwoordiger van de doopsgezinden in het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen).
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Dodo van Uden (voorzitter), Rini Bekkers (adviseur), Yko van der Goot, Johannes van der Meer, Tea G. Rienksma (adviseur) en Ruth Winsemius-Oosterbaan.
Zie: Doopsgezinden-Jodendom

Stichting COME
COME (Communication Middle East) is een particuliere Nederlandse stichting die al ruim veertig jaar jonge Palestijnen en Israëli’s jaarlijks de kans geeft elkaar te leren kennen.
Zie: Stichting COME