Home

DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZEIST

De Doopsgezinde Gemeente Zeist wil een open geloofsgemeenschap zijn voor mensen die op zoek zijn naar een christendom dat recht doet aan hun sociale en kritische zin, waar mensen vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun leven en geloof en waar zij zich laten inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, beeldende kunst en muziek.

Oecumenische Aswoendagviering en avondgebed in Kerkelijk Centrum Zeist-West
14 feb

Oecumenische Aswoendagviering en avondgebed in Kerkelijk Centrum Zeist-West

Op weg naar Pasen zijn er oecumenische vieringen in Kerkelijk Centrum Zeist-West.

Documentaire ‘Where are you, Adam?’
29 feb

Documentaire ‘Where are you, Adam?’

Muziek en poëzie rondom de Matteüs Passie
2 mrt

Muziek en poëzie rondom de Matteüs Passie

Eerste Zondag
3 mrt

Eerste Zondag