Veertigdagenkalender 2024

Ook dit jaar brengt de Raad van Kerken Zeist een digitale kalender uit. Deze loopt vanaf Aswoensdag tot en met Pasen. Het thema is: ‘Goed nieuws voor mensen die leven in gemis’, met de Zaligsprekingen als subtitels.
Als u het afgelopen jaar de digitale veertigdagenkalender heeft ontvangen, bent u al opgenomen in het adressenbestand. Ook dit jaar wordt de kalender toegestuurd aan alle adressen in het bestand.
Voor informatie kunt u mailen naar: veertigdagenzeist@gmail.com.