OECUMENISCHE ASWOENSDAGVIERING EN AVONDGEBED IN KERKELIJK CENTRUM ZEIST-WEST

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje. In deze bijzondere viering op 14 februari zijn ds. Tineke Dronkert en Fred Kelder de voorgangers. Arie Boers verzorgt de muziek. Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed. Voorgangers uit PG Zeist-West, Parochie Sint Maarten, Doosgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente en Oud-Katholieke Kerk werken eraan mee. Als thema hebben we gekozen: ‘Goed nieuws voor mensen die leven in gemis’ met als subtitels de zaligsprekingen.
Het avondgebed wordt gehouden op woensdag 21 en 28 februari, 6 ,13, 20 en 27 maart om 19.15 uur.
27 maart is het laatste avondgebed met een moment van inkeer en bemoediging / Boeteviering. Voorgangers: ds. Tineke Dronkert en pastor Nelleke Spiljard.
Alle vieringen beginnen om 19.15 uur. Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 3302.

DIGITALE VEERTIGDAGENKALENDER
De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van het avondgebed in Zeist-West, met het thema ‘Goed nieuws voor mensen die leven in gemis’. U kunt u voor deze kalender aanmelden via deze link: https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip
(lukt dat niet stuur dan een mail naar veertigdagenzeist@gmail.com)
Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.