Kerkdienst

19 november 2023
10:00
Kerkdiensten
Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist
André Droogers gaat voor
Kerkdienst

Centraal staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). We proberen te begrijpen wat de boodschap is achter het verhaal. ‘Anders omgaan met anderen’ is het thema. Het ‘anders zijn’ kan blijkens het verhaal o.a. zitten in etniciteit, in gender en in religie. Hoe gaan we daarmee om? In het verhaal valt zelfs een algemeen advies te vinden voor de verkiezingen van a.s. woensdag.

N.B. Deze dienst wordt niet gestreamd.