ONTMOETING MET GEVOLGEN

8 oktober 2023
13:00
Activiteiten
Doopsgezinde Gemeente Utrecht, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht
ONTMOETING MET GEVOLGEN

Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn.

In het jaar 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment geeft aanleiding om met elkaar 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in Nederland en waar ook ter wereld de reformator Menno Simons centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen op de een of andere manier onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen.

De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is tijd om daar, na al die eeuwen, verandering in te brengen. Haar verre achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Immers zij heeft ons vast wel het een en ander te zeggen en misschien geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te denken.
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Korneel Roosma heeft geprobeerd beide vrouwen een stem en een gezicht te geven in de vorm van een toneelstuk. Sikke Roosma zorgt voor de het decor en het geluid.

’s Ochtends er eerst een dienst die begint om 11.30 uur.
Er is een eenvoudige lunch tussen de dienst en de voorstelling. Wilt u mee-eten? Dan graag even opgeven via info@doopsgezindutrecht.nl met vermelding van het aantal personen.

Voor de dienst en de voorstelling is geen opgave nodig.