Joods worden in Nederland

30 november 2023
20:00
Kerkelijk Centrum Zeist West
Joods worden in Nederland

Op uitnodiging van de Raad van Kerken Zeist houdt rabbijn Hannah Nathans een lezing. Hannah is op latere leeftijd rabbijn geworden en heeft een boek geschreven over ‘Joods worden in Nederland’. Zij is auteur en geestelijk verzorger en werkt als rabbijn in de Open Joodse Gemeente Klal Yisrael in Delft en leidt HaMakor, een centrum voor Joodse Spiritualiteit. Zij is lid van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in Zeist.
Actuele info over de lezing is in de loop van november te vinden op de website van de Raad van Kerken
Zeist: www.raadvankerkenzeist.nl.