Gedachtenisdienst

5 november 2023
10:00
Kerkdiensten
Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist
Ds. Maaike de Jong gaat voor
Gedachtenisdienst

We lezen uit Hooglied over een vrouw die haar geliefde zoekt en we luisteren naar een gedicht over schepen in de nacht. We steken kaarsen aan om een broeder en een zuster uit de gemeente, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken. Ook steken we kaarsjes aan om de dierbaren uit ons eigen leven te gedenken. De dienst wordt gestreamd via: Gedachtenisdienst 2023.