Eerste zondag van Advent

3 december 2023
10:00
Kerkdiensten
Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist
Ds. Maaike de Jong gaat voor
Eerste zondag van Advent

Met elkaar zijn we tijdens Advent op weg naar het Licht in de wereld. 

Een mooie tijd om reisverhalen te delen. In de bijbel vinden we die verhalen, maar ook daarbuiten. Verhalen van mensen die zich lieten raken door een inzicht of een verlangen en daardoor in beweging kwamen. Verhalen ook, waarin we onszelf herkennen en die de reizen, die we zelf maakten, in herinnering brengen. Tijdens de diensten op zondagochtend staan deze reisverhalen centraal.
Aanstaande zondag is het Eerste Advent. Het thema van de dienst is: Op weg gaan uit loyaliteit. 

We lezen uit het eerste hoofdstuk van het boek Ruth en een deel uit het boek ‘Het verstoorde leven van Etty Hillesum, 1941-1943’ en we worden verborgen engelen. Ook zingen we een lied bij het aansteken van de kaarsen, een lied dat gedurende Advent steeds terugkomt in de diensten.
Na afloop oefenen we vanaf 11.15 uur met het Mennokoor, waar u van harte voor wordt uitgenodigd!

De dienst wordt gestreamd: Eerste Advent.