Ledenvertoeving na de kerkdienst

24 september 2023
11:00

Agenda

  • Opening
  • De collecten.
    Er is een voorstel voor een andere aanpak van de collecten. Zie hiervoor de recente Mennowel.
  • ALV
  • Rondvraag en sluiting.